Math Feijen

    Sinds 2008 ben ik als senior adviseur werkzaam bij OPPS en sinds 2010 ook partner.

    Ik werk vooral als projectadviseur en procesmanager bij de ontwikkeling en het aanbesteden van (maatschappelijk) vastgoed. Veelal in opdracht van gemeenten, voor wie ik mijn ruime kennis en ervaring op het gebied van geïntegreerde contractvormen inzet rond bijvoorbeeld scholen, cultuurcentra, zwembaden en gemeentehuizen. Diezelfde kennis zet ik in bij private partijen (bouwers, aannemers) die meedingen naar een geïntegreerd contract. Ik beschik over expertise op het gebied van financiën, (overheids)-huisvesting en facilitair management. Ik ben betrokken geweest bij meerdere langlopende (innovatieve) aanbestedingstrajecten en heb als adviseur of voorzitter deelgenomen aan meerdere concurrentiegerichte dialogen.

    Voorts verzorg ik trainingen en presentaties voor aanbestedende diensten en consortia en voer ik quick scans uit voor het aantonen van de DBFMO-potentie van vastgoedontwikkeling. Als voormalig gemeenteraadslid heb ik ruime ervaring met (gemeentelijke) besluitvormingsprocessen.

    • © 2022 OPPS
    • All rights reserved.