Martijn Zuurveld

    Sinds 1 oktober 2016 ben ik als adviseur werkzaam bij OPPS. Op het gebied van publieke private samenwerking en aanbesteden heb ik vooral ervaring opgedaan met complexe projecten aan opdrachtgeverszijde.

    Ik beschouw gebouwen graag als middel om organisatiedoelstellingen te helpen realiseren. Mijn ervaring met het vertalen van organisatiedoelstellingen naar ambities en uitgangspunten voor de huisvesting, het sturen op realisatie daarvan in geïntegreerde aanbestedingen, alsmede het opstellen van procesbeschrijvingen en functionele programma’s van eisen, stelt mij in staat om te adviseren in zowel de procesmatige als de inhoudelijke kant van een project.

    • © 2022 OPPS
    • All rights reserved.