Iris Heusschen

    Vanaf 1 oktober 2019 ben ik werkzaam als junior adviseur bij OPPS. In mijn masteropleiding ‘European Law’ heb ik te maken gehad met het Europese aanbestedingsrecht, met een focus op maatschappelijk verantwoorde aanbestedingen. Daarnaast heb ik onderzoek gedaan naar de spanningen tussen het gebruik van levenscycluskosten als gunningscriterium en de beginselen van het Europees aanbestedingsrecht. Alhoewel ik een juridische achtergrond heb, liggen mijn interesses breder dan dat en zal ik mij meer bezig gaan houden met procesmanagement van geïntegreerde contracten.

    • © 2022 OPPS
    • All rights reserved.