Annieta Alblas

    Sinds april 2015 ben ik als adviseur werkzaam bij OPPS. In de afgelopen jaren heb ik me gespecialiseerd in het namens de opdrachtgever opstellen van ruimtelijke, functionele en technische outputspecificaties. Daarbij waarborg ik dat er een heldere, consistente en verifieerbare eisenstructuur ontstaat. Op die manier kunnen gegadigden hun ontwerp optimaal afstemmen op de eisen en wensen van de opdrachtgever. In aanvulling op mijn universitaire bouwkundige opleiding heb ik mijn kennis via een juridische master verbreed. Ik adviseer opdrachtgevers dan ook graag bij de aanbesteding van een project en meer in het bijzonder bij het opstellen van aanbestedingsdocumenten en bij het communiceren met marktpartijen.

    • © 2022 OPPS
    • All rights reserved.