Wat doet OPPS

  OPPS geeft vraaggerichte adviezen op technisch inhoudelijk, financieel en technisch gebied, op planvorming en op procesmatige aanpak van complexe vastgoedprojecten en gebiedsontwikkelingen. Daarnaast biedt OPPS begeleiding in de verschillende fasen van het proces, vanaf initiatiefvorming, via voorbereiding, aanbesteding, realisatie tot en met de inrichting van de exploitatie.

  OPPS verzorgt trainingen en steekt energie in de ontwikkeling, verspreiding en concrete toepassing van kennis over PPS, vastgoed- en gebiedsontwikkelingsvraagstukken.

  Advisering

  OPPS geeft vraaggerichte adviezen op technisch en financieel gebied, op planvorming en op procesmatige aanpak van complexe vastgoedprojecten en gebiedsontwikkelingen.

  Procesbegeleiding

  OPPS biedt begeleiding in de verschillende fasen van het proces; van initiatiefvorming, via voorbereiding, aanbesteding en realisatie tot en met de inrichting van de exploitatie.

  Training

  OPPS verzorgt trainingen die uw medewerkers in staat stellen succesvol deel te nemen aan aanbestedingen door aandacht te besteden aan kennis en competenties over onderhandelen/dialoog, aanbestedingsrechterlijke aspecten, procesmanagement, beoordelen en feedback geven, en presenteren.

  Kennisontwikkeling

  OPPS steekt energie in de ontwikkeling, verspreiding en concrete toepassing van kennis over PPS, vastgoed- en gebiedsontwikkelingsvraagstukken. Onze adviseurs zijn betrokken bij verschillende initiatieven om kennis te ontsluiten. Wij zijn van mening dat het actief beschikbaar stellen van nieuwe inzichten en informatie aan (potentiële) opdrachtgevers bijdraagt aan het verhogen van de kwaliteit van onze dienstverlening. Via onderstaande links kunt u recente informatie waar OPPS een bijdrage aan heeft geleverd downloaden of bestellen:

  Group Decision Room (GDR)

  OPPS faciliteert ook conferentiemiddelen als Group Decision Room (GDR) om complexe besluitvormingsprocessen te faciliteren of om electronisch te brainstormen.

  • © 2022 OPPS
  • All rights reserved.