Waarom OPPS

  Het gezamenlijk focussen op het realiseren van individuele doelen en (borgen van) maatschappelijke belangen geeft meerwaarde. Publieke en private partijen delen hun ambities en realiseren vanuit hun eigen kernkwaliteiten gezamenlijk slimme en efficiënte projecten. Samen sturen zij op kwaliteit, continuïteit en duurzaamheid. Een Publiek Private Samenwerking kan op verschillende manieren worden vormgegeven, of met meer of minder elementen worden ingericht, zoals in onderstaande figuur wordt getoond (figuur geeft alleen de elementen aan die van belang zijn).

  PPS element PPS kenmerk PPS meerwaarde
  Ontwerp    
    Risicobeheersing, voorkomen faalkosten Ontwerp en uitvoering in één hand, creatieve en realistische ontwerpoplossingen
  Bouw    
    Focus op lifecycle Focus ligt op beste oplossing over langere looptijd, niet op initiële realisatie en investering.
  Onderhoud    
    Integrale afweging investering en exploitatie Ontwerp van passende huisvesting met dienstverlening op een goede manier geïntegreerd
  Dienstverlening    
    Financiële prikkel banken door betalingsmechanisme Door voorfinanciering rol voor de banken als waakhond nakoming en realisatie beoogde kwaliteit
  Financiering    

  Iedere opgave vraagt om een unieke projectaanpak die aansluit bij uw doelstellingen en interne organisatie. Een gedegen analyse en hoogwaardige procesaanpak zijn daarom essentieel.

  Juist hierin is de kwaliteit van de OPPS-aanpak onderscheidend:

  • Wij begrijpen de rollen en belangen van zowel publieke als private partijen. Hiermee dragen wij bij aan het realistische formuleren van uw projectdoelstellingen en daarop gebaseerde effectieve samenwerking.
  • Wij brengen de mogelijkheden, voor- en nadelen, kansen en risico’s van een PPS vroegtijdig en zorgvuldig voor u in kaart. Zo kunt u een weloverwogen keuze maken voor uw projectaanpak.
  • Wij stemmen de technische, financiële, juridische en procesmatige elementen in het voortraject van een PPS op elkaar af. Dit leidt tot effectieve inzet van uw mensen en middelen en het benutten van de voordelen van de PPS.
  • Wij delen actief onze brede kennis en ervaring met uw organisatie. Hierdoor zijn uw medewerkers sneller en beter in staat om hun (nieuwe) rol binnen de PPS én uw organisatie te vervullen.
  • Wij zijn concreet en steken graag de handen uit de mouwen. Samen met u werken wij aan het bereiken van uw projectdoelstellingen.
  • © 2022 OPPS
  • All rights reserved.