Oude Tempel Soest Ontwikkeling groen woongebied

    De gemeente Soest heeft de ambitie om op de locatie “Oude Tempel” een groen woongebied te (laten) ontwikkelen. De gemeente wil met gronduitgifte kunnen sturen op kwaliteit en duurzaamheid van het ontwikkelgebied. De gemeente heeft OPPS gevraagd om een marktbenaderingsstrategie te formuleren die aansluit bij de ambities en doelstellingen van de gemeente.

    OPPS voerde een analyse uit op de eerder uitgevoerde onderzoeken en organiseerde een workshop met stakeholders van de gemeente. Op basis van deze analyse en vanuit ervaring met soortgelijke opgaven heeft OPPS een advies voor de marktbenadering geformuleerd.

    • © 2022 OPPS
    • All rights reserved.