Bestuursgebouw provincie Zuid Holland

  Provincie Zuid-Holland is op zoek naar een partner voor de duurzame renovatie en het meerjarig onderhouden van haar bestuursgebouw. Het betreft gebouw C van het Provinciehuis aan het Zuid-Hollandplein 1(met een programma van circa 16.000m2 BVO). Dit is het oudste gebouw van de gebouwen rond het plein. Samen met de vier andere bouwdelen (A, B, D en E, gezamenlijk circa 42.000m2 BVO) vormt het een ensemble. De bouwdelen kennen een functionele, bouwkundige en installatietechnische verbondenheid.

  Het bestuursgebouw vraagt om modernisering en verduurzaming, die het bouwdeel een allure en uitstraling moet geven die past bij een krachtige en uitvoeringsgerichte provincie. Het gebouw is verouderd en als politiek centrum niet goed herkenbaar voor het publiek. Het bestuursgebouw moet de kernwaarden duurzaam, zakelijk, open, functioneel en modern uitstralen.

  In het verleden is in opdracht van de provincie een voorlopig ontwerp (VO) voor gebouw C ontwikkeld door OTH Architecten. Dat VO bevat veel informatie over de mogelijkheden van bouwdeel C in relatie tot de ambities van de provincie. In de aanbesteding staat het de partijen vrij om (delen van) het VO toe te passen in het eigen ontwerp. Daar waar een bepaald aspect uit het VO vereist is, is dat opgenomen in de door OPPS opgestelde vraagspecificatie.

  Impressie provinciehuis vanaf Malieveld

  De renovatie van het bestuursgebouw moet leiden tot een energieneutraal, transparant en flexibel gebouw. Het werk wordt als geïntegreerd contract (Design, Build & Maintain met Energievolumegarantie) in de markt gezet, inclusief het onderhoud van de overige gebouwen van het ensemble. De gekozen aanbestedingsmethode is een lean ontworpen concurrentiegerichte dialoog.

  In opdracht van de provincie stelt OPPS de aanbestedingsstukken op en begeleidt het proces van selectie- t/m gunning.

  Additionele informatie

  Status Selectiefase
  Opdrachtgever Provincie Zuid Holland
  Beeldmateriaal OTH Architecten
  • ┬ę 2022 OPPS
  • All rights reserved.