Huis van Albrandswaard

  Middels een niet-openbare Europese aanbesteding, zoekt de gemeente Albrandswaard naar een geschikte aannemer om in bouwteamverband de nieuwbouw van het stadhuis te realiseren. OPPS stelt de aanbestedingsstukken op en begeleidt het proces van selectie- t/m gunning.

  Gortemaker Algra Feenstra heeft het definitief ontwerp (DO) voor de nieuwbouwopgave opgesteld. Het ontwerpteam heeft opdracht om het DO verder uit te werken tot een bestek in samenwerking met het bouwteam. De te contracteren aannemer zal gedurende dit traject als bouwteampartner adviseren ten aanzien van de uitvoerbaarheid en kostentechnische aspecten van het ontwerp en zal daarnaast de installatietechnische werktekeningen produceren.

  Het ontwerp van het Huis van Albrandswaard is tot stand gekomen vanuit de gedachte van een maximaal open, transparant en welkom gebouw. Het programma bevindt zich grotendeels op één vloer waardoor er een transparante ruimte ontstaat. Het ontwerp moet resulteren in een gebouw waar burgers en medewerkers van de gemeente zich mee kunnen identificeren en trots op kunnen zijn. De laagdrempeligheid voor de burger is daarbij van groot belang.

  Impressie hoofdentree: Gortemaker Algra Feenstra.

  Impressie Gortemaker Algra Feenstra.

  Additionele informatie

  Status Selectiefase
  Opdrachtgever Gemeente Albrandswaard
  Beeldmateriaal Gortemaker Algra Feenstra
  • © 2022 OPPS
  • All rights reserved.