Saint Michel

  In samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie bouwt het Belgische ‘Kairos’ aan een duurzame school in Molenbeek. Het betreft een bijzonder renovatieproject van een oude tabaksopslagplaats dat al meer dan een decennium leeg stond. Met het project ‘Saint Michel’ wordt het schrijnende tekort aan scholen in de regio opgevangen en krijgen twee scholen nieuwe huisvesting.

  Verbetering van de luchtkwaliteit

  Het project heeft een interessante connectie met het verleden en de huidige stedelijke uitdagingen in het Brusselse gewest. De luchtkwaliteit laat op vele plekken te wensen over. Met name de uitstoot van stikstofdioxide en fijnstof veroorzaken gezondheidsschade bij kinderen. Veel Brusselse scholen hebben door verouderde installaties en eenvoudige ventilatie een matig tot slecht binnenklimaat. Dit leidt tot ongezond hoge CO2-concentraties of hoge temperaturen in de klas.

  Het gerenoveerde schoolgebouw moet hier verandering in brengen. Ongeveer twintig jaar geleden lag het gebouw nog vol sigaretten, vanaf volgend jaar zal het complex een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van honderden leerlingen door het gezonde binnenklimaat dat erin wordt gerealiseerd.

  Voorkant van het huidige complex met het iconische St. Michel embleem.

  Rustige leeromgeving & duurzaamheid

  De Brusselse jeugd komt weinig in contact met de groene leefomgeving en heeft weinig connectie met het milieu. Veel van de toekomstige leerlingen in het scholencomplex komen uit achtergestelde gezinnen. Het ontwerp voorziet in een rustige leeromgeving dat in schril contrast staat met de vele prikkels van de stad en de thuisomgeving.

  Om de jeugd meer in contact te brengen met concepten zoals duurzaamheid, zullen duurzaamheidsmaatregelen zoveel mogelijk inzichtelijk gemaakt worden in het energie-neutrale schoolgebouw. Dat betekent bijvoorbeeld dat het verbruik en de opwekking van energie op speelse wijze worden aangegeven. Het dak wordt voor een groot deel ingezet als energie-dak voor de opwekking van hernieuwbare energie door middel van zonnepanelen. De daken die niet worden ingezet als energie-dak, worden ingericht als groendak, waarmee het regenwater wordt opgevangen en opwarming van de omgeving wordt tegengegaan. Het regenwater wordt maximaal ingezet voor toiletspoeling en bewatering van het aanwezige groen.

  Werkzaamheden OPPS

  In opdracht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft OPPS een aantal thematische reviews uitgevoerd op het ontwerp (architectuur, veiligheid duurzaamheid, comfort & techniek). De input van de reviews werd gebruikt ter verdere optimalisatie van het voorlopig ontwerp van het renovatieproject. De reviewdossiers zijn tot stand gekomen door middel van deskresearch, veelvuldig overleg met toekomstige gebruikers over de ambitie- en uitgangspunten, overleggen met de projectontwikkelaar, architecten en adviseurs alsmede de analyse van de ontvangen ontwerpdocumenten. Tevens heeft OPPS geadviseerd met betrekking tot de gekozen aanbestedingsprocedure en de beoordelingssystematiek van inschrijvingen.

  Additionele informatie

  Status Aanbestedingsprocedure gestart
  Opdrachtgever Vlaamse gemeenschapscommissie
  • © 2022 OPPS
  • All rights reserved.