Gronduitgifte kavels AziëPARK

  Middels een niet-openbare aanbesteding, zocht de gemeente Haarlem in 2017 naar een ontwikkelaar voor het AziëPARK aan de rand van Schalkwijk. OPPS heeft, in samenwerking met Draaijer+Partners, de aanbestedingsstukken opgesteld en het proces van selectie- tot en met gunning begeleid.

  De opgave - ‘Parels in het Groen’

  Ontwikkelaars werden uitgedaagd om twee woontorens te ontwerpen die vanaf 2019 als ‘groene parels’ in het AziëPARK zullen oprijzen. Het park is een van de groene zones die vanuit de groene ring om Schalkwijk het stadsdeel verbinden met het stadsdeelhart. In het Uitvoeringsprogramma Schalkwijk 2000+ is bepaald dat deze strook een hoogwaardig groengebied dient te worden. De beoordeling van de inzendingen vond plaats op basis van minimumeisen, plankwaliteit en een GPR-score.

  Een render van de Ruysdael Torens in het AziëPARK

  De Ruysdael torens

  De gemeente heeft ontwikkelaar ‘VORM’ geslecteerd voor de ontwikkeling van de twee woontorens. De Ruysdael torens krijgen een alzijdige uitstraling. Het programma bestaat uit zo’n 125 appartementen voor het hogere marktsegment. Middels twee portieken worden de woningen in het park ontsloten. Voor starters en young professionals worden kleinere ‘Urban Appartements’ van ca. 54m2 gerealiseerd op de eerste verdieping.

  Luxe appartementen met ruime balkons worden op de tweede tot en met de achtste verdieping gerealiseerd. Op de bovenste verdiepingen van de beide torens worden in totaal twaalf penthouses gerealiseerd. De bergingen en parkeergarage zijn volledig ondergronds opgelost, waarmee extra ruimte wordt gegeven aan de verdere ontwikkeling van het park.

  Duurzaamheid

  Er wordt een hoge mate van duurzaamheid nagestreefd. Het uitgangspunt is om de woontorens zo energiezuinig mogelijk te maken, zonder daarbij de woningen te voorzien van een aardgasaansluiting. Ook wordt maximaal ingezet op de integratie van zonnepanelen op het dak en de toepassing van circulaire materialen. De onderstaande gegarandeerde GPR-scores zijn opgenomen in het projectplan:

  Energie 9,5 Milieu 6,0 Gezondheid 8,4 Gebruikskwaliteit 7,0 Toekomstwaarde 6,5

  Een render van de Ruysdael Torens in het AziëPARK.

  Team

  Het winnende team bestaat uit projectontwikkelaar VORM, Geurst & Schulze Architecten, Bosch Slabbers landschapsarchitecten, Pieters Bouwtechniek, J. van Toorenburg Installatietechniek, Vaecon, Merosch en Render Art.

  Additionele informatie

  Status Definitief gegund
  Opdrachtgever Gemeente Haarlem
  Beeldmateriaal VORM projectontwikkeling
  • © 2022 OPPS
  • All rights reserved.