Gronduitgifte Poort van Boerhaave

  Middels een niet-openbare aanbesteding, zocht de gemeente in 2017 naar een ontwikkelaar voor het gebied ‘Poort van Boerhaave, Diamatelocatie’. In samenwerking met draaijer+partners heeft OPPS de aanbestedingsstukken opgesteld en het proces van selectie- t/m gunning begeleid.

  Bemog Projektontwikkeling heeft het winnende plan vormgegeven voor de nieuwe duurzame woonwijk, ‘De Damiate’ in Haarlem. Het plan omvat ongeveer 130 duurzame, aardgasloze woningen welke de entree tot de Boerhaavewijk zullen vormen. Op de hoek van de Amerikaweg en de Floris van Adrichemlaan wordt tevens een kleine horecagelegenheid gerealiseerd. Bewoners hebben beschikking over een ondergrondse parkeergarage. 

  Het plangebied waar de woonwijk zal worden gerealiseerd

  In het plan, dat werd opgesteld in een consortium met Rijnboutt Architectuur & Stedenbouw en DWA duurzaamheidsadviseurs, zijn zowel grondgebonden huur- en koopwoningen als appartementen verwerkt. Bijzonder in dit plan was het verzoek van de gemeente om een specifieke plek te creëren voor zelfbouw. Zelfbouw of CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap), is een vorm van sociale projectontwikkeling waarin toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouw-project.

  Afbeelding: Aanzicht van het bouwblok.

  Additionele informatie

  Status Definitief gegund / Start bouw gepland in 2020
  Opdrachtgever Gemeente Haarlem
  Beeldmateriaal Bemog Projektontwikkeling B.V.
  • © 2022 OPPS
  • All rights reserved.