Brede School in Brussel

  In opdracht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt in Brussel gewerkt aan de bouw van een Brede School. Met het project ‘Gallaitsite’ in Schaarbeek, wordt het schrijnend tekort aan scholen in de regio opgevangen en krijgen verschillende jeugdorganisaties een vaste huisvesting. Op de Gallaitsite wordt een basis-, secundaire- en tienerschool gerealiseerd. Ook is er ruimte voor een jeugdcentrum en een sporthal.

  Het plangebied waar de school zal worden gerealiseerd.

  Werkzaamheden OPPS

  Het project werd via een geïntegreerd prestatiecontract DBF(M) in de markt gezet. OPPS is ingehuurd voor het opstellen van de Outputspecificatie en zal ondersteunen in de ontwikkeling van de Systeemgerichte Contract Beheersing en het verificatiemodel, het samenbrengen van de technische inhoudelijke kanten van de gestelde eisen en het begeleiden van de dialooggesprekken.

  Opdrachtgever: Vlaamse Gemeenschapscommissie, Brussel

  • © 2022 OPPS
  • All rights reserved.