De Driesprong

    De gemeente Ermelo wil op het voormalige schoolterrein van De Driesprong 70 à 80 woningen bouwen. De start van de bouw is gepland in 2017. De gemeente wenst in 2016 één of meerdere marktpartijen te selecteren voor verdere ontwikkeling en realisatie van dit project.

    OPPS is gevraagd de gemeente te ondersteunen bij het uitwerken van de optimale marktbenaderingsstrategie- en procedure. Ook zullen wij de gemeente begeleiden bij het opstellen van de benodigde aanbestedingsdocumenten en -producten.

    afbeelding van De Driesprong
    • © 2022 OPPS
    • All rights reserved.