MARKAZ

    Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens een DBFMO-overeenkomst aan te gaan voor het ontwerpen, bouwen, onderhouden, financieren en ter beschikking stellen van de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne in Vlissingen. Het complex zal bestaan uit bouwwerken (circa 100.000 m2 BVO) en buitenruimte (circa 80.000 m2 BVO) en biedt onderdak aan het ministerie van Defensie, in het bijzonder het Korps Mariniers, onderdeel van de Koninklijke Marine.

    Daarnaast maakt het leveren van facilitaire diensten en het leveren van middelen onderdeel uit van de DBFMO-overeenkomst. In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf schrijft OPPS de outputspecificaties voor Diensten en Middelen.

    • © 2022 OPPS
    • All rights reserved.