Gemeente Heerlen aanbestedingsstrategie huisvesting

  Op 9 mei 2018 is het contract voor de nieuwbouw van het Stadskantoor van de gemeente Heerlen en de renovatie van het monumentale Raadhuis getekend.

  Het Heerlens stadskantoor aan de Geleenstraat voldeed niet meer aan de huidige huisvestingswensen van de gemeente. Ter verbetering van de huisvestingssituatie is gezocht naar nieuwe alternatieven. Belangrijke uitgangspunten daarbij: de nieuwe huisvesting niet mag leiden tot toevoeging van meters aan de bestaande kantorenvoorraad in het centrum van de stad. Ook moet het gebouw duurzaam zijn (energieneutraal) en de huisvesting moet op korte afstand van het stadhuis worden gerealiseerd.

  OPPS heeft voor dit project onder meer de vraagspecificaties, het financiële model en het contract (conform UAV-GC 2005, aangevuld met een Dienstverleningsovereenkomst) opgesteld. Tevens hebben wij voor de betrokkenen dialoogtrainingen verzorgd en hebben wij als procesadviseur en inhoudelijk adviseur aan de dialooggesprekken deelgenomen.

  Tijdens de ontwikkelings- en realisatiefase blijft OPPS de gemeente Heerlen ondersteunen bij het inrichten van het contractmanagement (conform Systeemgerichte Contractbeheersing), coördinatie van het technisch team en de algehele verificatie en validatie.

  • © 2022 OPPS
  • All rights reserved.