Verduurzaming scholenprogramma

  De gemeente Rotterdam is twee jaar geleden gestart met het project ‘Verduurzaming Scholenprogramma’ te Rotterdam. Het gaat hierbij om een groot aantal scholen, met diverse schoolbesturen, die zich in een verschillende onderhoudsstaat bevinden: van renovatie van de installaties tot sloop en nieuwbouw. De gemeente heeft op kleine schaal een aantal MuWi scholen opgeknapt, echter is gebleken dat deze traditionele aanpak niet de geschikte wijze is om het omvangrijke scholenprogramma aan te pakken. Daarnaast heeft de gemeente eind 2014 in een goedgekeurde motie voor de komende vier jaar €200 miljoen beschikbaar gesteld om het verduurzamen van de scholen op te pakken.

  OPPS is door de gemeente Rotterdam aangetrokken als sparringpartner. OPPS denkt mee bij het opstellen van een plan van aanpak voor de programmavorming van het verduurzamingsproject. Een innovatieve aanpak lijkt hier op zijn plaats. Innovatief in de zin van: niet iedere school apart opknappen, maar het totale ‘scholen verduurzamingsprogramma’ als één project benaderen. Het doel van de collectieve aanpak moet meerwaarde opleveren voor de betrokken partijen, te weten scholen en gemeente.

  OPPS onderzoekt op welke wijze de 50 scholen profiteren van zo veel mogelijk kwaliteit voor het beschikbare budget. Dit zou onder andere gerealiseerd kunnen worden door:

  • Inkoopkracht te versterken.
  • Documenten te standaardiseren.
  • Procedures te bundelen.
  • Slim aanbesteden.

  Door het inzetten van diverse middelen en methodieken zal op bouw- en exploitatiekosten voor de 50 scholen bespaard kunnen worden. Ook het mogelijk bundelen van aanbesteding van ontwerpdiensten wordt hierin meegenomen.

  afbeelding van Verduurzaming scholenprogramma
  • © 2022 OPPS
  • All rights reserved.