Renovatie stadhuis – gemeente Amersfoort

  Amersfoort wil een vitale en levendige stad zijn en blijven. Een stad met een bruisend en kwalitatief hoogwaardig centrum. Met wijken die een veilige leefbasis bieden voor alle bewoners. De gemeente Amersfoort streeft ernaar dat iedereen in de stad meedoet. Niemand staat aan de kant. Bewoners, organisaties en ondernemers zijn en worden betrokken bij hun stad en hun leefomgeving. Alle inwoners zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het leefklimaat van Amersfoort en de gemeente dat dit leefklimaat duurzaam is en toekomstbestendig.

  Met ca.150.000 inwoners behoort Amersfoort tot de 100.000+ gemeenten in Nederland. In het stadhuis werken ongeveer 900 mensen aan de doelen die de gemeente en haar bewoners voor ogen staan. Omdat de regie gemeente veel uitvoerende werkzaamheden aan externe partijen uitbesteedt, is het ambtelijk apparaat van Amersfoort relatief klein vergeleken met dat van andere 100.000+ gemeenten.

  De vernieuwing van de huisvesting van het Stadhuis in Amersfoort staat hoog op de (politieke) agenda van de stad. Er zijn al diverse scenario’s en plannen gemaakt met het doel om het Stadhuis te renoveren waarbij naast het leveren van passende huisvesting ook de volgende doelen centraal staan:

  • Het aanpakken van technisch noodzakelijk onderhoud.
  • Het verbeteren van de duurzaamheid van het gebouw om zo een voorbeeldfunctie te zijn voor de ambitie om een CO2 neutrale stad te worden.
  • Het concentreren van verschillende locaties op één plek.
  • Het ondersteunen van organisatieontwikkeling door introductie van het Nieuwe Werken.

  OPPS werd door de gemeente Amersfoort aangetrokken als huisvestingsadviseur. OPPS heeft in opdracht van Amersfoort op een heldere en overtuigende wijze de haalbaarheid van de renovatie van het stadhuis weer gegeven in een integrale business case die een voortvarende verdere (politieke) besluitvorming zal ondersteunen.

  De business case is vanuit de investerings- en exploitatiekosten ofwel de levenscyclusbenadering benaderd, aangezien alleen op deze wijze duurzame oplossingen kunnen worden gestimuleerd en gerealiseerd. Bij elke keuze die werd gemaakt, vond altijd de integrale afweging plaats tussen investering versus exploitatie. Bijvoorbeeld het toepassen van een hoogwaardig klimaatconcept dat bijdraagt aan een hoger comfort voor de medewerkers, lagere onderhoudslasten en lagere energiekosten, terwijl de investering hoger kan zijn.

  • © 2022 OPPS
  • All rights reserved.