Expeditie Flexibel werken Gemeente Tiel

    De gemeente Tiel richt haar organisatie opnieuw in. Aanleiding daartoe is onder andere de veranderende rol van de (lokale) overheid, de decentralisaties en de ontwikkelopgaven, de rol als werkgever, en natuurlijk de bezuinigingen. Ook de huisvesting gaat op de schop, als instrument bij deze verandering.

    Op dit moment zijn de kantoren van de gemeente verspreid over acht verschillende locaties, met verouderde voorzieningen. Dit belemmert de gemeente in de gewenste organisatieontwikkeling. Zo is de afstand tussen de verschillende teams letterlijk groot en biedt de huidige huisvesting met de standaard kantoorkamers geen mogelijkheid om integraal samen te werken, te verbinden en te ontmoeten. Ook moeten de burgers en het bedrijfsleven nu naar verschillende loketten voor de producten en diensten van de gemeente. Met de keuze voor de nieuwe centrale huisvesting wil de gemeente Tiel meer aansluiten bij haar visie over goed werkgeverschap en de gemeente aantrekkelijk maken als professionele werkomgeving. De nieuwe huisvesting wordt geconcentreerd in het stadhuis met de omliggende panden en het stadspark. Het geheel moet gaan fungeren als een Campus.

    OPPS adviseert de gemeente bij de afronding van het Programma van Eisen, de inrichting van de projectorganisatie en de architectenselectie. Daarnaast begeleidt OPPS de gemeente in de uitwerking van het ontwerp voor de nieuwe huisvesting en de voorbereiding van de aanbesteding. In de ontwerpfase is OPPS voorzitter van het ontwerpteam. OPPS begeleidt daarnaast het planteam bij de voorbereiding van de aanbesteding en stelt tevens de bijbehorende selectie-, gunnings- en contractdocumenten op.

    • © 2022 OPPS
    • All rights reserved.