Provincie Gelderland - DBFMO Huis der Provincie

  De Provincie Gelderland laat twee nieuwe panden bouwen die plaats maken voor de huidige vijf waarin haar ambtenaren nu nog gehuisvest zijn. Het moet voldoen aan door de provincie vastgestelde ambities van duurzaamheid, flexibiliteit en (ruimtelijke) kwaliteit. De huisvesting moet daarnaast aangepast worden aan de vereisten voor het nieuwe werken. Dit vraagstuk werd via een geïntegreerd prestatiecontract (DBfMO) met een looptijd van 20 jaar in de markt gezet.

  Het project is gegund aan het consortium Domu Nova. De bouw start in Q1 2015 en zal in 2017 gereed zijn. 

  OPPS is ingehuurd voor onder andere het opstellen van de Outputspecificatie (incl. vertaling naar open BIM-modellen), het ondersteunen in de ontwikkeling van de Systeemgerichte Contract Beheersing en het verificatiemodel, het samenbrengen van de technische inhoudelijke kanten van de gestelde eisen en het begeleiden van de dialooggesprekken.

  Opdrachtgever: Provincie Gelderland

  Beeldmateriaal: Team V.

  • © 2022 OPPS
  • All rights reserved.