Westluidense Poort

    De Westluidense Poort is als gecombineerde vastgoed- en gebiedsontwikkeling een van de belangrijkste projecten van de gemeente Tiel. De gemeente Tiel heeft in 2011 het project Westluidense Poort aanbesteed via de concurrentiegerichte dialoog. De afspraken liggen vast in een DBMO-overeenkomst met een looptijd van 25 jaar.Het gebied moet de komende jaren transformeren tot de `cultuurpoort` van de stad. Het plan voor de Westluidense Poort omvat een multifunctioneel cultuurgebouw en woningbouw, gerealiseerd bovenop een ondergrondse parkeergarage. Daarnaast moet het een aantrekkelijk entreegebied en buitenruimte naar en voor de binnenstad vormen.

    OPPS is hierbij verantwoordelijk voor het schrijven en opleveren van de technisch inhoudelijke paragrafen van het Ambitiedocument, het (op)bouwen en vullen van de Outputspecificatie en het opstellen van de benodigde aanbestedingsdocumenten (Selectieleidraad, Dialoogleidraad, gunningscriteria, protocollen etc.). Daarnaast heeft OPPS de gemeente inhoudelijk begeleid bij de technische en financiële beoordeling van de dialoogproducten, de organisatie van de dialoog en de inhoudelijke verslaglegging van de gesprekken met de markt.

    Het project is in de zomer van 2013 gegund aan het consortium van Volker Wessels. Tijdens de uitwerkingsfase is OPPS als ontwerpmanager verantwoordelijk voor de coördinatie van de inhoudelijke inbreng vanuit de gemeente in de uitwerking en realisatie van het project. Als lid van het kernteam is OPPS zorgt OPPS daarnaast voor bijdrage aan strategische besluitvorming, coördinatie van verificatie en validatie en het betrekken van de gebruikers.

    • © 2020 OPPS
    • All rights reserved.