Renovatie Ministerie Financiën

    De renovatie van het kerndepartement van het Ministerie van Financiën was een van de PPS-vastgoed pilots. Het betrof het renoveren van een gebouw van circa 65.000 m² en het leveren van een breed dienstenpakket met onder meer technisch onderhoud, schoonmaak, catering ensportfacilteiten.

    Gedurende het gehele aanbestedingstraject heeft OPPS, als technisch inhoudelijk en financieel adviseur, zowel technisch-inhoudelijke, financiële als projectmatige ondersteuning geboden: van ontwikkeling van inhoudelijke en procesmatige documenten zoals de outputspecificatie, het monitoringsysteem, de Public Sector Comparator, de selectie- en beoordelingsinstrumenten tot het daadwerkelijk selecteren van partijen en het beoordelen van de biedingen.

    afbeelding van Renovatie Ministerie Financiën
    • © 2022 OPPS
    • All rights reserved.