Gebiedsontwikkeling Hart van Zuid

  De komende jaren wordt fors geïnvesteerd in het Hart van Zuid, zodat het gebied rondom winkelcentrum Zuidplein en Ahoy kan uitgroeien tot het sterk kloppende hart van Rotterdam Zuid.

  Het gebied heeft alles in zich om uit te groeien tot een volwaardig centrum voor Zuid: scholen, een groot winkelcentrum, een bus- en metrostation, een theater, Ahoy en zorginstellingen. Dit alles trekt jaarlijks miljoenen bezoekers. Toch heeft het Hart van Zuid op dit moment niet de uitstraling van een centrum. De doelstelling is voorzieningen beter met elkaar te verbinden en de deelgebieden meer te laten samenhangen, met het Hart van Zuid als centrale plek.

  Met een aanbesteding in de vorm van een concurrentiegerichte dialoog heeft de gemeente één partner geselecteerd, om een langdurige samenwerking mee aan te gaan. De grootscheepse kwaliteitsverbetering van Hart van Zuid gaat zich in een hoog tempo voltrekken. Het nieuwe 50-meterbad is al voorjaar 2017 gereed en eind dat jaar zijn ook de hallen van Ahoy aan de westzijde gerenoveerd. Anderhalf jaar later zijn het kunstenpand, het internationaal congrescentrum en de muziekhal bij Ahoy af. Hierna zijn de vernieuwing van het busstation en van het openbaar gebied aan de beurt. Het Hart van Zuid verandert hierdoor op afzienbare termijn in een volwaardig en aantrekkelijk centrum voor Zuid.

  Werkzaamheden OPPS

  De gemeente Rotterdam heeft OPPS gevraagd om strategisch mee te denken over de voorbereiding van deze complexe en innovatieve gebiedsontwikkeling. Tevens is OPPS verantwoordelijk voor het opstellen van het Prestatiegericht Programma van Eisen en staat OPPS de gemeente Rotterdam bij in de samenwerking met de verschillende partners bij het integreren van hun wensen en eisen in de uitvraag.

  afbeelding van Gebiedsontwikkeling Hart van Zuid
  • © 2022 OPPS
  • All rights reserved.