DBFMO Internationale School

  Realiseren van huisvesting (renovatie en nieuwbouw) voor de Internationale School Eindhoven (ISE) voor kinderen van 0 tot 19 jaar, inclusief een ontmoetingscentrum voor de internationale gemeenschap in de voormalige Constant Rebecque Kazerne te Eindhoven (rijksmonument).

  Het project is aanbesteed als een DBFMO voor 30 jaar door middel van de concurrentiegerichte dialoog en werd gegund aan het consortium SPC ISE. Het gebouw is sinds de herfst van 2013 in gebruik.

  Werkzaamheden OPPS

  Technisch inhoudelijke ondersteuning  tijdens de aanbesteding en realisatie. Voorzitter voor het Technisch Team en plaatsvervangend projectleider. Verantwoordelijk voor de totstandkoming van de technisch inhoudelijke producten, onder meer voor de Outputspecificatie en de technisch inhoudelijke paragrafen in het contract, leidraden en protocollen. Daarnaast verantwoordelijk voor het begeleiden van het voorbereidings- en realisatieproces.

  Martie Jacobs heeft samen met Eric de Vetten (Quadrant) een artikel geschreven over de leerervaringen binnen dit project.

  Het gehele artikel ‘Leerervaringen ISE: Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap’ kunt u downloaden op deze website. Voor de verkorte versie ‘Van geïntegreerd contract tot geïntegreerd eigenaarschap’ klikt u hier

  Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven

  afbeelding van DBFMO Internationale School
  • © 2022 OPPS
  • All rights reserved.