Lokale Rabobank

    Het nieuwe adviescentrum van Rabobank Krimpenerwaard is gerealiseerd in het herontwikkelde raadhuis van de Gemeente Krimpen.

    Ten behoeve van de besluitvorming heeft OPPS geadviseerd over een slimme, beknopte en kostenbesparende aanbestedingsprocedure en het opstellen van een haalbare planning voor de totstandkoming van het project. Daarnaast was OPPS, in samenwerking met de inkoopadviseur van de gemeente, verantwoordelijk voor het opstellen van de selectieleidraad, het ambitiedocument, dialoog- en gunningleidraad en hebben wij geadviseerd over de gevolgen van de nieuwe wijzigingen door de komst van de Aanbestedingswet 2012 en de inrichting van een efficiënte concurrentiegerichte dialoog. De afgelopen maanden heeft OPPS de afronding van het aanbestedingsproces ondersteund tijdens de dialoog en kwaliteitstoetsen uitgevoerd op de Vraagspecificatie en overeenkomst.

    • © 2022 OPPS
    • All rights reserved.