Herontwikkeling de Leemkuul

    De gemeente Ermelo is voornemens een nieuwe invulling te geven aan het plangebied van het voormalige wijkcentrum De Leemkuul. Eind 2012 besloot de gemeente het wijkcentrum De Leemkuul te sluiten. Door middel van het uitschrijven van een prijsvraag, waarmee prijs en kwaliteit geborgd kunnen worden, wordt gezocht naar een nieuwe invulling van het plangebied.

    OPPS ondersteunt de gemeente bij de herontwikkeling en verkoop van de locatie. OPPS fungeert als sparringpartner voor de gemeente bij het inrichten van de selectieprocedure en beoordelingscriteria.Daarnaast helpt ze de gemeente bij het maken van keuzes rondom de scopebepaling en bewonersparticipatie.

    • © 2022 OPPS
    • All rights reserved.