Sportcomplex Hogekwartier

  De gemeente Amersfoort krijgt er een prachtig nieuw sportcomplex bij waar verenigingen en recreanten vanaf eind 2017 gebruik van kunnen maken. Het sportcomplex is een vervanging van het huidige Sportfondsenbad aan de Bisschopsweg, Zwembad Liendert aan de Parelhoenstraat en de huidige sporthal Schuilenburg, een nieuwe en duurzame sportaccommodatie, bestaande uit een overdekt zwembad, sporthal, horeca, parkeervoorzieningen en mogelijk commerciële voorzieningen realiseren aan de Hogeweg in Amersfoort.

  Het nieuwe zwembad zal straks geschikt zijn voor zowel de zwemsport als het recreatiewemmen. In het nieuwe zwembad kunnen nationale zwemkampioenschappen, internationale waterpolowedstrijden en internationale kampioenschappen voor junioren gehouden worden. Daarnaast kan er ook recreatief gezwommen worden. Het bad krijgt daarvoor een doelgroepenbad voor onder meer ouderen en mensen met een handicap. De sporthal zal aan de NOC*NSF-eisen voldoen, de parkeervoorziening dient te voorzien in minimaal 190 parkeerplaatsen en er is ruimte voor horeca en eventueel commerciële voorzieningen.

  De gemeente Amersfoort heeft er voor gekozen om deze voorziening te ontwikkelen en te contracteren volgens de Design & Build (DB)-methode.

  Vanuit onze rol als adviseur heeft OPPS bijdrage geleverd in de laatste fase van het opstellen van de selectieleidraad, de aanbestedingsstrategie en de aanbestedingsplanning. Daarnaast hebben wij vanuit onze ervaring bij vergelijkbare projecten inhoudelijke en aanbestedingsrechtelijke bijdragen geleverd aan de gunningleidraad, namen wij deel aan zowel de selectiecommissie als de beoordelingscommissie en verrichtten wij op gezette momenten een kwaliteitstoets op de Outputspecificatie (vraagspecificatie). Tot slot hebben wij parallel aan deze werkzaamheden ook een advies opgesteld voor de implementatie van de aanbesteding van een duurzaam energiesysteem in het plangebied, binnen het huidige project en aanbestedingstraject.

  • © 2022 OPPS
  • All rights reserved.