Ballast Nedam

    OPPS heeft voor Ballast Nedam voor verschilldende aanbestedingen, een second opinion uitgevoerd op de aanmeldings- en indieningsdocumenten. Daarnaast heeft OPPS diverse trainingen verzorgd, zoals bijvoorbeeld onze Dialoogtraining.

    afbeelding van Ballast Nedam
    • © 2022 OPPS
    • All rights reserved.