OPPS verwelkomt nieuwe adviseur: Iris Heusschen

    Per 1 oktober jl. is Iris Heuschen toegetreden tot team van OPPS. Iris is onlangs afgestudeerd in Europees recht.

    In haar masteropleiding heeft zij te maken gehad met Europees aanbestedingsrecht met een focus op maatschappelijk verantwoorde aanbestedingen. Daarnaast deed Iris onderzoek naar de spanningen tussen het gebruik van levenscycluskosten als gunningscriteria en de beginselen van het Europees aanbestedingsrecht. Iris’ interesses liggen breder dan alleen het juridische en zij zal zich onder meer bezig gaan houden met procesmanagement van geïntegreerde contracten.

    aangemaakt: 24-10-2019
    • © 2022 OPPS
    • All rights reserved.