OPPS blij met nieuwe juridische expertise: Berna Eser

  OPPS heeft een nieuw talent in huis! Vanaf 19 augustus versterkt Berna Eser ons team als adviseur. De afgelopen jaren heeft Berna door de bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid veel kennis opgedaan van het recht, waaronder het aanbestedingsrecht. Onlangs heeft zij een jurisprudentieonderzoek afgerond naar de rechtsbescherming binnen het aanbestedingsrecht.

  Integrale samenwerking bij bouwprojecten biedt kansen om invulling te geven aan maatschappelijk relevante vraagstukken. Aanbestedingen zijn daarbij een middel om ambities van (publieke) opdrachtgevers te realiseren met behulp van de creativiteit, effectiviteit en innovatiekracht van marktpartijen. Berna zal zich als aanbestedingsjuriste in ons team bezig houden met alle aanbestedingsmethoden en heeft een bijzondere interesse in de doorontwikkeling van geïntegreerde contracten op basis van de UAV-GC. Zij gaat o.a. werken aan aanbestedingsstrategieën, contracten, aanbestedingsdocumenten en het formuleren van selectie- en gunningscriteria. Verder zal Berna met het gehele team actief een bijdrage leveren aan het bevorderen van publiek private samenwerking in de brede zin.

  Wij zijn erg blij dat wij Berna aan ons team toe mogen voegen!

  aangemaakt: 28-08-2019
  afbeelding van OPPS blij met nieuwe juridische expertise: Berna Eser
  • © 2022 OPPS
  • All rights reserved.