OPPS en Laudy door naar tweede ronde marktconsultatie

  De Universiteit Maastricht is voornemens om het gebouw ‘Universiteitssingel 50’ (circa 37.000 m2 BVO) te renoveren ten behoeve van instandhouding van de huidige functionaliteiten. Het gaat om een installatietechnisch complex gebouw waar collegezalen, studielandschappen en laboratoria zijn gehuisvest.

  Marktconsultatie

  Ten behoeve van de voorgenomen renovatie heeft de Universiteit Maastricht (UM) een schriftelijke marktconsulatie georganiseerd met als doel te verkennen welke oplossingen mogelijk zijn, hoe fasering efficiënt kan plaatsvinden, welke technische, innovatieve en duurzame oplossingen daarvoor en anderszins denkbaar en beschikbaar zijn, hoe overlast voor gebruikers van Universiteitssingel 50 zoveel als mogelijk beperkt blijft en met welke kosten/budget UM rekening dient te houden.

  In samenwerking met Laudy Bouw & Ontwikkeling heeft OPPS deelgenomen aan deze marktconsultatie. Op basis van de schriftelijke marktconsultatie zijn we uitgenodigd om de consultatie mondeling te vervolgen in de vorm van 3 expertgesprekken waarin wij onze kennis op het gebied van aanbesteden en uitvoering verder zullen delen met de Universiteit Maastricht.

  aangemaakt: 29-06-2018
  • © 2022 OPPS
  • All rights reserved.