OPPS trots op aanbesteding project Stadskantoor Heerlen

  9 mei jl. is het contract ondertekend voor de nieuwbouw van het nieuwe stadskantoor en de renovatie van het monumentale Raadhuis in de Gemeente Heerlen.

  Het plan, ontworpen door Mecanoo Architecten, is recent aan de medewerkers van de gemeente gepresenteerd. Een cadeau voor de stad: ruimte, lucht, zichtlijnen, verbinding, energie en groen in het hart van Heerlen op een plek waar dat decennialang ontbrak.

  Het team van OPPS in Utrecht, innovatief adviseur voor geïntegreerde contractvormen en energieopwekkende huisvesting, feliciteert het consortium bestaande uit Bouwbedrijven Jongen, Mecanoo Architecten, ABT, Dijkoraad en Homij Technische Installaties met het winnen van de aanbesteding voor het ontwerp, de realisatie en het beheer (DBMO) van het nieuw te realiseren stadskantoor en te renoveren Raadhuis te Heerlen.

  Het consortium kreeg de opdracht gegund als resultaat van een innovatieve, duurzame aanbestedingsprocedure, in opdracht van de gemeente op maat vormgegeven door OPPS.

  Werkzaamheden OPPS

  Ons bureau heeft voor dit project onder meer de vraagspecificaties, het financiële model en het contract (conform UAV-GC 2005, aangevuld met een Dienstverleningsovereenkomst) opgesteld. Tevens hebben wij voor de betrokkenen dialoogtrainingen verzorgd en hebben wij als procesadviseur en inhoudelijk adviseur aan de dialooggesprekken deelgenomen.

  Het consortium kreeg de opdracht gegund als resultaat van een innovatieve, duurzame aanbestedingsprocedure, in opdracht van de gemeente op maat vormgegeven door OPPS.

  Tijdens de ontwikkelings- en realisatiefase blijft OPPS de gemeente Heerlen ondersteunen bij het inrichten van het contractmanagement (conform Systeemgerichte Contractbeheersing), coördinatie van het technisch team en de algehele verificatie en validatie.

  Math Feijen, directeur OPPS

  “Wij zijn bijzonder trots op dit project en het uiteindelijke resultaat. Het was intensief, het was spannend en het was transparant. Een bewijs dat dialoog kan leiden tot een geweldig resultaat. Felicitaties aan de winnaar, een meer dan verdiende schouderklop voor de twee andere consortia die zich tot het einde volledig hebben ingezet. Én natuurlijk petje af voor de Gemeente Heerlen en in het bijzonder wethouder Nico Aarts, die het heeft aangedurfd voor een sleutelproject van de gebaande paden af te wijken.”

  Afbeelding: Mecanoo Architecten

  aangemaakt: 15-05-2018
  • © 2022 OPPS
  • All rights reserved.