Community of Practice (CoP) managen van integrale contracten

  Gemeenten staan op dit moment voor een grote duurzaamheids- en renovatieopgave van hun gemeentelijk vastgoed. Ambtelijke organisaties hebben daarbij te maken hebben met krimpende budgetten, een groter takenpakket en allerlei duurzaamheidsdoelstellingen en ambities. Tegelijkertijd neemt de vraag naar flexibele en toekomstgerichte oplossingen toe. De markt wordt hierin uitgedaagd een langjarige integrale dienst te leveren (het beschikbaar stellen van een gebouw) i.p.v. een product (het neerzetten van een gebouw).

  Het is dan ook een uitdaging voor veel gemeenten om binnen die context bijbehorende integrale contracten te managen. In haar zoektocht naar een balans tussen verantwoordelijkheden, kwaliteit en flexibiliteit, is OPPS gevraagd om een bijdrage te leveren aan de Community of Practice (CoP) managen van integrale contracten.

  De CoP’s zijn een beproefde methode om tussen betrokken opdrachtgevers vroegtijdig informatie uit te wisselen, templates (van voorbereiding t/m aanbesteding) te delen om daarmee o.a. kansen en vastlopers snel op tafel te krijgen. Aldus kunnen herhaalfouten en dubbele initiatieven worden voorkomen, transactiekosten worden verlaagd en ambities sneller en beter worden gerealiseerd. Geen praat- en overlegclub dus. Concreet:

  • Op welke wijze kunnen integrale contracten optimaal worden gemanaged en welke vorm past bij uw opgave en eigen organisatie?
  • Welke (proces) afspraken leg ik wel en niet vast in langjarige contracten en hoe richt ik de Samenwerking hierbij in?
  • Hoe kunnen fouten/onnodige risico’s worden voorkomen?

  U wordt van harte uitgenodigd om aan deze CoP mee te doen. Volgende stappen/spelregels:

  • Er zijn geen kosten aan verbonden.
  • In de startsessie (datum n.t.b.) word gezamelijk de agendering en timing gaan bepalen
  • Na afloop van deze startsessie mag/kunt u bepalen of u aangesloten wenst te blijven of niet
  • Maximaal 15 partijen kunnen meedoen binnen deze vertrouwde omgeving waarin u onderling belangenvrij en inhoudelijk aan ‘het beste plan en de beste uitrol’ kunt werken.

  Aanmelden kan via een van de OPPS collega’s (mail OPPS) of via PPS Netwerk.

  aangemaakt: 27-02-2017
  • © 2022 OPPS
  • All rights reserved.