Kennis-sessie: het managen van (samenwerking bij) integrale contractvormen in bouw en onderhoud - 18 januari 2017, Universiteit Utrecht

  Waar liggen kansen voor decentrale overheden?

  PPS Netwerk Nederland organiseert i.s.m. Bouwstenen voor Sociaal, de Gemeente Eindhoven, Provincie Gelderland, het Rijksvastgoedbedrijf, OPPS op 18 januari 2017 van 14.00-16.15 bij Universiteit Utrecht een kennis-sessie waarin (praktijk)ervaringen en gezichtspunten vanuit diverse organisaties worden gedeeld en met elkaar worden bediscussieerd.

  Naast de Rijksoverheid sluiten ook steeds meer provincies en gemeenten geïntegreerde contracten af. Dan hebben we het niet alleen over DBFM(O) maar vooral ook over tussenvormen zoals DB, DBM etc. Deze contracten, hebben in tegenstelling tot traditionele bouwcontracten, een andere taak -en verantwoordelijkheidsverdeling waarbij overheid en markt in een andere verhouding tot elkaar staan. Dat vraagt van beide partijen om de rol van opdrachtgever en opdrachtnemer op een andere wijze in te vullen en de samenwerking (langjarig) te managen.

  Maar wat betekent een dergelijke verandering voor de decentrale overheden? Wat voor consequenties heeft dit voor de ambtelijke organisatie? Wat zijn de overwegingen om dergelijke contracten aan te gaan en waar zitten de voordelen en risico’s? Hoe beheers je een dergelijk contract, en wat zijn de risico’s als je dit niet goed doet? Wat is in dit kader Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) en hoe noodzakelijk is deze methodiek?

  Meedoen aan deze discussie? Deze sessie is gratis voor o.a. afdelingshoofden, projectdirecteuren en contractmanagers vastgoed van gemeenten die zich bezighouden met nieuwbouw, renovatie, transformatie of onderhoudsopgaven van gebouwen. Aanmelden kan via het PPS netwerk: klik hier voor het programma en aanmelding.

  aangemaakt: 19-12-2016
  • © 2022 OPPS
  • All rights reserved.