OPPS en draaijer+partners intensiveren samenwerking

  OPPS en draaijer + partners gaan hun krachten bij geïntegreerde contractering bundelen. Vanuit onze gezamenlijke werkplek in de Pyth in Utrecht zullen wij de aanbesteding, ontwikkeling en realisatie van integrale projecten gezamenlijk gaan uitvoeren onder het OPPS label.

  Door onze krachten te bundelen:

  • Kunnen meer opgaven worden bemand en kan de integratie van advies en management worden versterkt.  De capaciteit in zowel de kantoor-, onderwijs- en zorgomgeving wordt versterkt.
  • Kan beter worden ingespeeld op de behoefte om geïntegreerde contractvormen met minder initiële kosten en minder juridisch getint te organiseren. De ervaring hierin en de bewijslast hiervoor kan gezamenlijk beter worden benut.
  • Kunnen ‘hard- en soft’ services meer worden geïntegreerd met als doel organisaties en mensen beter te laten samenwerken.
  • Kan de keten van initiatief, ontwerp, bouw en gebruik beter op elkaar worden afgestemd. Door bijvoorbeeld circulaire leveranciers in te zetten kunnen meer duurzame en gunstigere exploitaties worden verkregen.

  Onze beide organisaties zijn ervan overtuigd dat een multidisciplinaire, geïntegreerde aanpak van bouwopgaven bijdraagt aan een meer duurzame, op de levenscyclus gerichte inrichting van Nederland, met een aantoonbare meerwaarde voor gebruiker en omgeving

  Draaijer + partners en OPPS bieden opdrachtgevers kennis en ervaring aan op het gebied van geïntegreerde contractvorming. Vanaf het eerste initiatief tot en met de exploitatie, of het nu om nieuwbouw, renovatie of goed onderhoud gaat, voor nu en soms wel tientallen jaren daarna.

  Draaijer + partners heeft veel expertise in sectoren als zorg en onderwijs en weet als geen ander hoe beheer en onderhoud bijdragen aan beheersing van de lifecycle costs. OPPS heeft unieke expertise in integrale aanbestedingen en geïntegreerde contracten. Draaijer + partners zal haar team van specialisten aan OPPS koppelen en met deze gezamenlijke expertise nog betere samenwerkingen bewerkstelligen.

  Een van de opgaven die wij ons gezamenlijk stellen is om geïntegreerde contracten ook in onderwijs en zorg verder vorm te geven; waarbij de focus ligt op een korte doorlooptijd en verlaging van de transactiekosten.

  Samen zijn Draaijer + partners en OPPS partner van de nieuwe draai (denieuwedraai.nl), de beweging die inspireert met voorbeelden en actie onderneemt om gebouwen energieopwekkend te maken.

  Het nieuwe samenwerkingsverband zal gebruik maken van de naam OPPS. Onze gezamelijke teamleden zijn Annieta Alblas, Edgar Anholts, Judith Anjema, Rob Eising, Math Feijen, Ben Grijpstra, Gerjan Heersink, Jan Joost Mestebeld, Babbet Nienhuis en Bertina Seffinga.

  aangemaakt: 20-04-2016
  • © 2022 OPPS
  • All rights reserved.