OPPS neemt deel in Platform Professionals in PPS

    Opps ondersteunt het geachtegoed van Professional in PPS en heeft zich hier daarom aan dit platform verbonden.  Dit platform streeft naar een optimale Publiek Private Samenwerking over samenwerken in de bouw -en infra. Het richt zich volledig op het samenwerken in PPS projecten, waarbij belanghebbenden, (zowel publieke als private partijen) hun kennis en ervaring uit de praktijk delen.

    Met de deelnemende organisaties worden de belangrijke vraagstukken en thema´s benoemd en vertaald naar ‘best practices” om zo, mede door de sterke onderlinge samenwerking en kennisdeling, PPS projecten optimaal  te kunnen realiseren.

    aangemaakt: 14-04-2016
    • © 2022 OPPS
    • All rights reserved.