Expertgroepen mariniers voeren controle uit op OS

  Voor de nieuw te bouwen Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne (MARKAZ) in Vlissingen wordt in samenwerking tussen het Rijksvastgoedbedrijf en Defensie een Outputspecificatie (OS) opgesteld. Annieta Alblas van OPPS is één van de personen die de door Defensie geleverde input naar een OS vertaalt. Omdat de controle van de OS door gebruikers een belangrijke stap in het proces is, zijn op 7 maart expertgroepen hiermee aan de slag gegaan. De beoordeling vindt plaats door de toekomstige gebruikers van de kazerne, de mariniers.

  In de OS komen onder andere onderwerpen als legering, sport, logistiek, facilitaire diensten, opslag, parkeren, leslokalen en ziekenboeg aan de orde.Op basis van de behoeften van de Defensiestaf en binnen de door Defensie gestelde kaders geeft de OS een beschrijving van het gewenste resultaat. De OS wordt door Rijksvastgoedbedrijf gebruikt bij de aanbesteding, zodat de bedrijven die in willen schrijven precies weten wat van hen gevraagd wordt.

  Het is belangrijk dat de toekomstige ‘gebruikers’ van MARKAZ (de mariniers dus) betrokken zijn bij het opstellen en controleren van die OS. Zij kunnen natuurlijk het beste beoordelen of wat in de OS is opgenomen goed aansluit op de gang van zaken op een marinierskazerne. De taak die zij hebben meegekregen is het controleren of de OS juist en volledig is en binnen de kaders van de behoeftestelling en normering blijft. Wanneer de expertgroepen constateren dat er toch een duidelijk verschil bestaat tussen de wensen van de gebruikers en de OS, dan volgt hierover een uitspraak. Op deze wijze wordt toegewerkt naar een duidelijke, complete, consistente en ondubbelzinnige OS voor het project MARKAZ.

  De Commandant CDC,Leonard Kok, liet zich - in zijn rol als voorzitter van de Stuurgroep MARKAZ - door enkele leden van een expertgroep informeren over werkwijze en voortgang van de controle op de OS.

  aangemaakt: 30-03-2016
  afbeelding van Expertgroepen mariniers voeren controle uit op OS
  • © 2022 OPPS
  • All rights reserved.