Seminar systeemgerichte contractbeheersing bij PPS-projecten

    Al sinds een aantal jaren werken OPPS adviseurs aan de nieuwbouw van het Gelderse provinciehuis, het zgn. Huis der Provincie van de gelijknamige provincie. De provincie heeft er voor gekozen om haar huisvestingsvraag, inclusief onderhoud en dienstverlening, voor het provinciehuis met een geïntegreerd contract met een looptijd van 20 jaar (Design Build Maintain Operate, hierna: DBMO) in de markt te zetten. Deze PPS route zorgt voor een passende huisvesting die geschikt is voor Het Nieuwe Werken en die voldoet aan de ambities op het gebied van duurzaamheid, flexibiliteit en ruimtelijke kwaliteit. Maar (hoe) houd je als opdrachtgever grip op het proces, project en contract? PPS Netwerk Nederland organiseerde i.s.m. de Provincie Gelderland, OPPS en VolkerWessels op dinsdag 10 november jl.  een praktijkseminar waarin de rol van de opdrachtgever en de toegepaste methodiek van Systeemgerichte Contractbeheersing centraal staat.

    Opps adviseur Arjan Verboom, die al vanaf de start aan dit project werkt, ging op dit seminar dieper in op de rol van de opdrachtgever, de borging van kwaliteit en de systematiek van Systeemgericht Contractbeheer.  Was u niet bij deze presentatie aanwezig of mocht u nog verder geïnteresseerd zijn in dit onderwerp, neem dan contact op met met Arjan (06 50 12 34 33) of arjan.verboom@opps.nl.

    aangemaakt: 15-10-2015
    • © 2022 OPPS
    • All rights reserved.