Cursus Succesvol duurzaam aanbesteden

  Hoe zorgt u ervoor dat uw duurzaamheidsambitie daadwerkelijk wordt gerealiseerd? Deze vraag staat centraal in de cursus ‘Succesvol duurzaam aanbesteden’, die wij organiseren in samenwerking met  W/E adviseurs. Zowel W/E als onze adviseurs hebben succesvol opdrachtgevers in diverse aanbestedingen begeleid. De gezamenlijke expertise uit recente aanbestedingen is verwerkt in een cursus, zodat ook u hiervan kunt profiteren.

  W/E en OPPS werkten o.a. samen aan de projecten Sportcomplex Hogekwartier en ABC Liendert in de gemeente Amersfoort en de Vernieuwing van het Raadhuis en de Rabobank in Krimpen aan den IJssel. Het Raadhuis is met gemiddeld een 9 voor duurzaamheid (GPR Gebouw) het meest duurzame Raadhuis van Nederland.

  Voor de meeste organisaties geldt dat duurzaamheid onderdeel is van het organisatiebeleid. Veelal wordt dit beleid bij de nieuwbouw of renovatie van een gebouw vertaald naar een projectdoelstelling. Duurzaamheid wordt daarmee één van de doelen in de aanbesteding.

  De aanbesteding van het project brengt niet alleen in het algemeen maar in het bijzonder waar het gaat om duurzaamheid vele kansen en risico’s met zich mee. In de praktijk lukt het organisaties vaak niet om de duurzaamheidsambitie ook daadwerkelijk gerealiseerd te krijgen. Daarom wordt tijdens de cursus ingegaan op de kritische aspecten van zowel het opstarten als het uitvoeren van de aanbesteding. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Keuze van de aanbestedingsprocedure en de contractvorm
  • Bepalen van het basisniveau van duurzaamheidseisen
  • Meetbaar maken van duurzaamheidsaspecten
  • Gebruiken van hulpmiddelen en tools
  • Gunnen op meerwaarde
  • Aansturen van gegadigden en bijsturen van plannen

  De cursus heeft als doel u inzicht te geven in de specifieke factoren van duurzaam aanbesteden. Aandacht wordt besteed aan de middelen die u heeft om de aanbesteding succesvol te laten verlopen. Dat stelt u in staat een succesvolle aanbesteding uit te voeren waarbij duurzaamheidsambities daadwerkelijk worden gerealiseerd.

  Aanmelden

  Deze cursus wordt periodiek gegeven. U kunt zich aanmelden voor de cursus die gehouden op dinsdag 9 februari 2016  van 13.00 - 17.00. De cursus wordt gegeven op het kantoor van W/E adviseurs aan de Arthur van Schendelstraat 650 in Utrecht. De kosten bedragen € 345,- (excl. BTW). Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat van deelname.

  Deze praktische training organiseren wij in samenwerking met W/E adviseurs

  W/E adviseurs is een adviesbureau voor duurzaamheid in de gebouwde omgeving. W/E biedt klanten maatwerk in praktisch projectadvies ten aanzien van duurzaam bouwen & renoveren. W/E ondersteunt organisaties van visievorming tot handelen in de dagelijkse praktijk. Via cursussen deelt W/E haar kennis en inzichten. W/E werkt voor en met iedereen met ambities op het vlak van duurzaamheid.

  aangemaakt: 16-09-2015
  • © 2022 OPPS
  • All rights reserved.