Ruimte voor kansen, kansen voor ruimte

  Grond is schaars op veel plekken in Nederland terwijl deze nodig is voor de bouw van woningen, aanleg van wegen of ontwikkeling van bedrijventerreinen. De Rijksoverheid wil daarom dat de grondmarkt efficiënt en eerlijk functioneert. Provincies en gemeenten bepalen in het grondbeleid hoe de bouwgrond in Nederland wordt gebruikt en verdeeld. Omdat de marktomstandigheden de laatste jaren enorm gewijzigd zijn, heeft Edward van Schaijk voor de gemeente Leiden de nota Grondbeleid recent geactualiseerd. Belangrijkste accent uit de nieuwe nota ten opzichte van de oude van 2005 is dat de gemeente zich veel meer faciliterend opstelt dan voorheen. Daarnaast is de nieuwe nota op aantal onderwerpen concreter en instructiever. De nota is met algemene stemmen voor door de gemeenteraad op 28 mei 2015 vastgesteld.

  Bent u nieuwsgierig en wilt u meer weten over deze nota Grondbeleid of wilt u advies bij het maken of actualiseren van uw nota grondbeleid? Bel of mail met Edward van Schaijk.

  aangemaakt: 22-06-2015
  afbeelding van Ruimte voor kansen, kansen voor ruimte
  • © 2022 OPPS
  • All rights reserved.