ESCO’s voor monumenten

  OPPS-adviseur Math Feijen spreekt 16 april 2015 op het symposium De ESCo als versterking van verduurzamingsplannen van uw monument(en): meer zekerheid, lagere kosten en meer comfort.

  Het symposium is onderdeel van de driedaagse Restauratiebeurs in de Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch. Op het symposium wordt ingegaan op de condities voor energiebesparing bij karakteristieke bebouwing. Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om tot een strategie te komen die leidt tot een versnelde verduurzaming van het bebouwde cultureel erfgoed? Welke stimuleringsinstrumenten zijn daarbij gewenst en mogelijk? Welke rol heeft de (lokale) overheid te vervullen? En welke de financiële instellingen, zoals banken en fondsen? Math Feijen verzorgt een inleiding, onder de titel Aan welke knoppen kunt u draaien en welke stappen dient u te zetten? Vervolgens wordt aan de hand van twee initiatieven gedebatteerd.

  Voor meer informatie

  www.restauratiebeurs.nl.

  aangemaakt: 12-02-2015
  • © 2022 OPPS
  • All rights reserved.