Ruimte voor Westluidense Poort in Tiel

    Om het nieuwe culturele hart van Tiel mogelijk te maken is de sloop van het voormalige GGR-gasgebouw bijna voltooid. De Westluidense Poort is als gecombineerde vastgoed- en gebiedsontwikkeling een van de belangrijkste projecten van de gemeente Tiel. Het gebied moet de komende jaren transformeren tot de `cultuurpoort` van de stad. In het nieuwe cultureel kwartier van Tiel, de Westluidense Poort, komt onder meer een bibliotheek, een muziekschool en een poppoduim. Ook wordt er een parkeergarage gebouwd, die plaats biedt aan 580 auto’s en 110 fietsen. Voor het project is 43 miljoen euro uitgetrokken.

    OPPS heeft gedurende de voorbereidings- en aanbestedingsfase de gemeente technisch inhoudelijk en financieel begeleidt bij dit bijzondere project. Het project is in de zomer van 2013 gegund aan het consortium van Volker Wessels en Facilicom. Tijdens de uitwerkingsfase vervult OPPS de rol van Ontwerpmanager namens de gemeente Tiel, waarbij we als trekker van de verschillende inhoudelijke teams van de gemeente de uitwerking van het Voorlopig Ontwerp naar realisatie verder begeleiden

    aangemaakt: 09-10-2014
    • © 2022 OPPS
    • All rights reserved.