Nieuw sportcomplex Amersfoort

  Amersfoort krijgt een nieuw sportcomplex bij waar verenigingen en recreanten vanaf eind 2017 gebruik van kunnen maken. De sporthal en het zwembad voldoen aan de eisen voor topsport, zodat ook evenementen en trainingen op dat niveau mogelijk zijn. Het nieuwe complex komt in de stadswijk Hogekwartier die aan weerszijden van de Hogeweg wordt gebouwd.

  Het winnende ontwerp voor het complex is gemaakt door en VenhoevenCS Architecten. Ontwikkelaar OLCO/Sportsphere gaat het complex bouwen. OLCO/Sportsphere is uit een Europese aanbesteding als winnende partij gekozen. De start van de bouw is in januari 2016 gepland. OPPS was bij dit D&B project betrokken als aanbestedingsadviseur en begeleidde de inlichtingenrondes en de beoordeling van de inschrijvers.

  Het nieuwe sportcomplex bestaat uit een 50 meter bad met 10 banen, een bad voor recreatief zwemmen, springplatforms op onder meer 5 en 10 meter en een grote sporthal voor diverse binnensporten. Daarnaast komen er ook verenigingsruimten en een horecaruimte Het gebouw scoort hoog op het gebied van duurzaamheid. Door vergaande isolatiemaatregelen, door het gebouw als het ware ‘in te pakken’, is minder energie nodig. Er wordt naar gestreefd om de energie die voor het gebouw nodig is, zoveel mogelijk op de locatie zelf op te wekken. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van andere energiebronnen, zoals zonne-energie en biomassa.

  Meer informatie vindt u hier.

  aangemaakt: 19-09-2014
  • © 2022 OPPS
  • All rights reserved.