Final close voor nieuwe huisvesting RIVM en CBG

  Het Rijksvastgoedbedrijf en het consortium StruktonHurksHeijmans hebben op 27 augustus Financial Close bereikt voor het DBFMO-contract voor de nieuwe huisvesting van VWS/RIVM en CBG op het Utrecht Science Park. Het PPS-project gaat om de nieuwe flexibele, duurzame en energiezuinige huisvesting van twee kennisinstituten: het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

  Het zogenoemde DBFMO-contract omvat zowel het ontwerp, de realisatie, de financiering als het onderhoud en de exploitatie van de nieuwe huisvesting voor een periode van 25 jaar. Het project wordt uitgevoerd door het consortium StruktonHurksHeijmans. In dit consortium werken de bedrijven Strukton, Hurks en Heijmans samen met onder meer Felix Claus Dick van Wageningen Architecten, H+N+S Landschapsarchitecten en Yask.

  Dit is het eerste Publiek-Private-Samenwerking (PPS)-project in Nederland voor een overheidsgebouw dat ook laboratoria bevat. Het ontwerp is op duurzaamheid getoetst aan de hand van Breeam. Hiervoor heeft de Dutch Green Building Council in opdracht van het RIVM speciale criteria voor laboratoriumgebouwen ontwikkeld.

  De uitvoeringswerkzaamheden zullen medio 2015 starten. De nieuwe huisvesting zal in het najaar van 2018 in gebruik worden genomen. Na de afronding van de bouw verzorgt het consortium StruktonHurksHeijmans gedurende 25 jaar diensten op het gebied van onder andere onderhoud, catering, schoonmaak en logistiek. Daarnaast ook bijzondere diensten en services voor diverse laboratoria, waaronder ook een ‘high containment’ laboratorium.

  OPPS verzorgde een second opinion, begeleidde in een consortium met Arcadis de aanbesteding en leidde het projectteam. Zie voor meer informatie artikelen op de website van RIVM en Wegtotdewetenschap.

  aangemaakt: 16-07-2014
  • © 2022 OPPS
  • All rights reserved.