Reisgids helpt kansen PPS te benutten

  Provincies en gemeenten, onderwijs- en zorginstellingen kiezen bij aanbestedingen voor infrastructurele werken en nieuw- of verbouwopdrachten nog nauwelijks voor een Publiek Private Samenwerking (PPS). Een reisgids helpt hun de weg te vinden naar deze innovatieve contractvorm.

  DBFMO, Design Build Finance, Maintain and Operate, is een manier om bouw- of infrastructurele projecten aan te besteden. Op basis van een heldere risicoverdeling tussen publieke en private partijen wordt aan de meest optimale oplossing voor een projectopgave gewerkt.

  Anders dan bij de rijksoverheid besteden nog maar weinig lagere overheden en instellingen op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs of zorg op deze wijze aan. Voor DBFMO contractvormen is nu een handleiding verschenen. Met name bestemd voor gedeputeerden, wethouders, ambtenaren en bestuurders van instellingen. De toegankelijk geschreven reisgids toont hoe potentiële obstakels op het financiële, juridische, technische en procesmatige vlak zijn te vermijden. En bevat tips uit de praktijk die kunnen leiden tot succesvolle projecten. De gids is, geheel passend binnen een PPS, samengesteld door publieke en private organisaties.

  Reisgids DBFM(O) voor decentrale overheden

  Een uitgave van Rebel, PPSsupport, OPPS, Van Doorne, Tenman, Allen & Overy LLP en KPMG Corporate Finance. Gratis te bestellen bij info@opps.nl of te downloaden [PDF-bestand – 1 MB].

  aangemaakt: 13-05-2014
  afbeelding van Reisgids helpt kansen PPS te benutten
  • © 2022 OPPS
  • All rights reserved.