Nieuws

  Per 1 juli 2022 is Floris Cliteur gestart bij OPPS als junior adviseur. Tijdens de opleiding Integrale Veiligheidskunde heeft Floris geleerd naar veiligheidsvraagstukken te kijken vanuit juridische, economische, psychologische en bestuurskundige kant. Binnen deze studie lag Floris zijn focus vooral op de fysieke kant van veiligheid. Het werd hem snel duidelijk dat bij een integrale benadering van het bouwproces veiligheid een hoofdrol moet hebben.

  12-07-2022

  Per 1 februari komt Jan van der Made als adviseur ons team versterken. Jan komt uit het gezellige Noord-Brabant waar hij is opgegroeid binnen een ondernemend gezin. Hier leerde hij een doortastende manier van handelen die hem later goed van pas zou komen tijdens zijn studie bedrijfseconomie. Gedurende deze studie ontwikkelde hij verschillende bedrijfjes die hij exploiteerde. Jan’s passie voor architectuur en bouw maakte dat hij een stap waagde als ondernemer binnen het vastgoed van Utrecht en zich hier volledig op ging focussen. Als ondernemer binnen deze branche heeft Jan veel geleerd over huisvestingsvraagstukken en financieel en procesmatig gebied.

  03-02-2022

  Per 15 juni 2021 is Leon Kool in dienst van OPPS als Junior adviseur. De afgelopen jaren heeft Leon kennis opgedaan in de hospitality branche op het gebied van klantgerichtheid, resultaatgerichtheid en planning. Leons achtergrond betreft Facility Management, waar hij in 2016 voor afgestudeerd is. Tijdens zijn studie was de interesse voor huisvestingsvraagstukken al aanwezig, wat zich heeft geuit in een afstudeeronderzoek voor de gemeente Zutphen waar de woonwensen van jongeren en de geschiktheid van leegstaand vastgoed voor transformatie naar woningen onderzocht is.

  28-06-2021

  Per 1 oktober jl. is Iris Heuschen toegetreden tot team van OPPS. Iris is onlangs afgestudeerd in Europees recht.

  24-10-2019

  OPPS heeft een nieuw talent in huis! Vanaf 19 augustus versterkt Berna Eser ons team als adviseur. De afgelopen jaren heeft Berna door de bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid veel kennis opgedaan van het recht, waaronder het aanbestedingsrecht. Onlangs heeft zij een jurisprudentieonderzoek afgerond naar de rechtsbescherming binnen het aanbestedingsrecht.

  28-08-2019

  Het college van Gemeente Beek heeft in juli 2019 de opdracht voor de bouw van de nieuwe Brede Maatschappelijke Voorziening in Spaubeek gegund aan Bouwbedrijven Jongen B.V. Architectenzaak heeft het ontwerp voor de BMV opgesteld. De BMV zal eind 2020 gerealiseerd zijn aan de Musschenberg te Spaubeek. Onderdeel van de opdracht is de sloop van de huidige panden van de toekomstige gebruikers, terreininrichting, onderhoud voor 15 jaar en het gezamenlijk ontwikkelen van een definitief ontwerp.

  11-07-2019

  De bouwsector is in transitie van lineair naar circulair bouwen. OPPS zet zich volop in om een bijdrage te leveren aan deze fascinerende en noodzakelijke verandering. Eén van de projecten waarin onze ambitie om circulariteit te stimuleren tot uiting komt, is het Swettehûs in Leeuwarden.

  09-07-2019

  Circulair bouwen staat in Vlaanderen nog in de kinderschoenen. Om deze duurzame manier van bouwen van de grond krijgen startte Kamp C in 2018 de aanbesteding voor de realisatie van ’t centrum; het eerste circulaire gebouw van België.

  06-05-2019

  In het voorjaar van 2018 is de aanbesteding van de nieuwbouw en renovatie van stadskantoor en raadhuis Heerlen succesvol afgerond met de ondertekening van het UAV-gc contract tussen de Gemeente Heerlen en consortium RHHR, met als penvoerder Bouwbedrijven Jongen.

  04-03-2019

  Per 1 oktober heeft OPPS een nieuwe aanwinst in Arlette die ons team zal versterken als adviseur. Arlette’s interesse ligt in het bijzonder bij de eindgebruiker en de invloed die vastgoed- en gebiedsontwikkeling heeft op het verbeteren van iemands dagelijkse werk- en leefomgeving. Naast welzijn vindt zij transformatie, duurzaamheid en innovatie belangrijke thema’s.

  02-11-2018

  De Universiteit Maastricht is voornemens om het gebouw ‘Universiteitssingel 50’ (circa 37.000 m2 BVO) te renoveren ten behoeve van instandhouding van de huidige functionaliteiten. Het gaat om een installatietechnisch complex gebouw waar collegezalen, studielandschappen en laboratoria zijn gehuisvest.

  29-06-2018

  Recent is een landelijk onderhoudscontract gesloten voor alle (bemande) ProRail-locaties in Nederland. In samenwerking met HEYDAY Facility Management (als beheermaatschappij) gaan onderhoudspartners Facilicom Solutions en ProCUS (V.O.F. van Strukton Worksphere en Unica installatietechniek) de komende acht jaar het volledige onderhoud aan 19 gebouwen, terreinen en installaties van ProRail uitvoeren.

  12-06-2018

  Met het programma “SteenGoed Benutten” werkt onze partner ‘de nieuwe draai’, samen met de provincie Gelderland, aan het verminderen van (dreigende) leegstand in dorpen en steden. Middels de SteenGoed Challenge wordt er voor De Eendracht in Hoorn, het Juvenaat in Zevenaar en Fliegerhorst te Teuge gezocht naar creatieve oplossingen, innovaties en goede businesscases.

  01-06-2018

  Met het programma “SteenGoed Benutten” werkt onze partner ‘de nieuwe draai’, samen met de provincie Gelderland, aan het verminderen van (dreigende) leegstand in dorpen en steden. Middels de SteenGoed Challenge wordt er voor De Eendracht in Hoorn, het Juvenaat in Zevenaar en Fliegerhorst te Teuge gezocht naar creatieve oplossingen, innovaties en goede businesscases.

  01-06-2018

  24 mei jl. verzorgde onze collega Annieta Alblas een uitgebreide UAV-gc kennissessie bij Service centrum Drechtsteden, georganiseerd in samenwerking met PPS Netwerk Nederland en Castilloadvies.

  25-05-2018

  9 mei jl. is het contract ondertekend voor de nieuwbouw van het nieuwe stadskantoor en de renovatie van het monumentale Raadhuis in de Gemeente Heerlen.

  15-05-2018

  Ben je als werkvoorbereider actief in de utiliteitsbouw en wil je meer weten over UAV-GC contracten? Dan zien we je graag tijdens onze kennissessie op 17 april 2018 in Utrecht.

  27-02-2018

  De fysieke omgeving heeft invloed op het welzijn van mensen, daar is steeds meer bewijs voor. Aandacht voor de omgeving waarin mensen zorg krijgen is dus enorm belangrijk, maar wat is de best mogelijke leefomgeving voor ggz-cliënten? Hoe ziet een healing environment in de ggz eruit? Hoe kunnen behandeling en rehabilitatie vaker ambulant plaatsvinden? En welke gevolgen heeft dat voor ggz-gebouwen?

  28-11-2017

  Via een tender van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) heeft OPPS de opdracht verkregen voor het schrijven van een outputspecificatie voor een multifunctioneel onderwijsgebouw, de ‘Gallaitsite’.

  09-11-2017

  Aan de Zuidas vond dinsdag 24 oktober jl. de ceremoniële start van het heien plaats voor de nieuwe rechtbank Amsterdam. Stakeholders beschreven de fraai versierde eerste heipaal en rechtbankpresident Henk Naves zette de heimachine persoonlijk in werking.

  31-10-2017

  OPPS heeft een dialoogtraining verzorgd voor de gemeente Heerlen, in het kader van de concurrentiegerichte dialoog voor de aanbesteding van het nieuwe stadskantoor.

  28-10-2017

  Vanaf 21 september 2017 staan de deuren van het Huis der Provincie van Gelderland weer voor iedereen open! OPPS in de afgelopen jaren met veel plezier aan dit prachtige project mogen werken. Het gebouw is nu opgeleverd en is open voor het publiek.

  10-09-2017

  Vanaf 15 mei 2017 is Roger Toussaint werkzaam bij OPPS. In de afgelopen jaren heeft Roger veel kennis opgedaan door het evalueren van duurzame bouwprojecten en het inzetten van die kennis voor nieuwe projecten. Roger: “Het is fascinerend om te zien dat het vaak niet de beschikbare technieken zijn die duurzaamheid bepalen, maar de betrokken partijen en de kwaliteit van het proces.”

  22-05-2017

  Gezonde en groene gebouwen zijn goed voor mensen, organisaties, de economie en de maatschappij. Gemeente Utrecht, gemeente Amersfoort, provincie Utrecht, Economic Board Utrecht en Stichting De Nieuwe Draai dagen daarom kantooreigenaren, projectontwikkelaars, beleggers en organisaties in de regio Utrecht uit hun projecten voor groene, gezonde en slimme kantoren aan te melden voor de Healthy Urban Office Challenge.

  02-04-2017

  Gemeenten staan op dit moment voor een grote duurzaamheids- en renovatieopgave van hun gemeentelijk vastgoed. Ambtelijke organisaties hebben daarbij te maken hebben met krimpende budgetten, een groter takenpakket en allerlei duurzaamheidsdoelstellingen en ambities. Tegelijkertijd neemt de vraag naar flexibele en toekomstgerichte oplossingen toe. De markt wordt hierin uitgedaagd een langjarige integrale dienst te leveren (het beschikbaar stellen van een gebouw) i.p.v. een product (het neerzetten van een gebouw).

  27-02-2017

  Met veel plezier kondigen wij aan dat ons team per 1 december is uitgebreid met drs. Harold Hinfelaar.

  01-12-2016

  Wij hebben ons team per 1 november uitgebreid met Drs. Martijn Zuurveld (42).

  07-11-2016

  Wat maakt samenwerking tussen twee organisaties succesvol? Deze vraag stond centraal op donderdag 29 september 2016 tijdens het praktijksymposium ‘Help! Wij gaan samenwerken’.

  25-10-2016

  Smeets Bouw heeft deelgenomen aan de tender voor de renovatie van 18 woningen in Berg en Terblijt. De woningen zijn in eigendom van de gelijknamige woningbouwstichting. Voor deze tender moest een Renovatieplan, een Plan van Aanpak en een Risk Assessment Plan worden geschreven. Daarnaast was een interview onderdeel van de aanbestedingsprocedure. OPPS heeft Smeets Bouw geholpen bij het schrijven van de plannen, die zowel gezamenlijk als per stuk als beste werden beoordeeld.

  09-06-2016

  OPPS en draaijer + partners gaan hun krachten bij geïntegreerde contractering bundelen. Vanuit onze gezamenlijke werkplek in de Pyth in Utrecht zullen wij de aanbesteding, ontwikkeling en realisatie van integrale projecten gezamenlijk gaan uitvoeren onder het OPPS label.

  20-04-2016

  Opps ondersteunt het geachtegoed van Professional in PPS en heeft zich hier daarom aan dit platform verbonden.  Dit platform streeft naar een optimale Publiek Private Samenwerking over samenwerken in de bouw -en infra. Het richt zich volledig op het samenwerken in PPS projecten, waarbij belanghebbenden, (zowel publieke als private partijen) hun kennis en ervaring uit de praktijk delen.

  14-04-2016

  Voor de nieuw te bouwen Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne (MARKAZ) in Vlissingen wordt in samenwerking tussen het Rijksvastgoedbedrijf en Defensie een Outputspecificatie (OS) opgesteld. Annieta Alblas van OPPS is één van de personen die de door Defensie geleverde input naar een OS vertaalt. Omdat de controle van de OS door gebruikers een belangrijke stap in het proces is, zijn op 7 maart expertgroepen hiermee aan de slag gegaan. De beoordeling vindt plaats door de toekomstige gebruikers van de kazerne, de mariniers.

  30-03-2016
  <a href="/nieuws/2016/03/01/save-the-date-praktijksymposium-help-we-gaan-samenwerken-op-29-september/" title="lees meer Save the date: praktijksymposium "Help?! We gaan samenwerken" op 29 september">Save the date: praktijksymposium "Help?! We gaan samenwerken" op 29 september</a>

  Op 29 september aanstaande vieren draaijer+partners en OPPS het feit dat we al een tijdje innig samenwerken. Maar wat maakt samenwerken nu succcesvol? Die vraag willen we graag met jullie beantwoorden. Daarom organiseert PPS netwerk samen met OPPS en draaijer+partners de praktijk seminar: Help!? We gaan samenwerken. Over succesvol samenwerken tussen organisaties. 

  01-03-2016

  OPPS is al enige tijd betrokken aan het project Westluidense poort van de gemeente Tiel.  Begin december is Volker Wessels begonnen met het leggen van de vloer voor de parkeergarage. Na het aanbrengen van het onderwaterbeton volgt de bouw van de parkeergarage en worden achtereenvolgens de vier vloeren van de parkeergarage aangebracht. Naar verwachting start voor de zomer 2016 de bouw van het bovenliggende cultuurcluster. Al met al de start van een nieuwe fase, waarin heel langzaamaan muren worden opgetrokken en een “echt” bouwwerk ontstaat.

  22-12-2015

  Al sinds een aantal jaren werken OPPS adviseurs aan de nieuwbouw van het Gelderse provinciehuis, het zgn. Huis der Provincie van de gelijknamige provincie. De provincie heeft er voor gekozen om haar huisvestingsvraag, inclusief onderhoud en dienstverlening, voor het provinciehuis met een geïntegreerd contract met een looptijd van 20 jaar (Design Build Maintain Operate, hierna: DBMO) in de markt te zetten. Deze PPS route zorgt voor een passende huisvesting die geschikt is voor Het Nieuwe Werken en die voldoet aan de ambities op het gebied van duurzaamheid, flexibiliteit en ruimtelijke kwaliteit. Maar (hoe) houd je als opdrachtgever grip op het proces, project en contract? PPS Netwerk Nederland organiseerde i.s.m. de Provincie Gelderland, OPPS en VolkerWessels op dinsdag 10 november jl.  een praktijkseminar waarin de rol van de opdrachtgever en de toegepaste methodiek van Systeemgerichte Contractbeheersing centraal staat.

  15-10-2015

  Hoe zorgt u ervoor dat uw duurzaamheidsambitie daadwerkelijk wordt gerealiseerd? Deze vraag staat centraal in de cursus ‘Succesvol duurzaam aanbesteden’, die wij organiseren in samenwerking met  W/E adviseurs. Zowel W/E als onze adviseurs hebben succesvol opdrachtgevers in diverse aanbestedingen begeleid. De gezamenlijke expertise uit recente aanbestedingen is verwerkt in een cursus, zodat ook u hiervan kunt profiteren.

  16-09-2015

  Op dinsdag 13 oktober jl. vond in het  Raadhuis van Krimpen aan den IJssel het PPS Netwerk seminar  plaats dat als thema `Hoe krijg ik als opdrachtgever via PPS een duurzaam en toekomstbestendig gebouw binnen mijn beschikbare budget?` meekreeg.

  18-08-2015

  Dit voorjaar is OPPS gestart bij vier nieuwe projecten: De Lakenhal in Leiden, Stadhuis Amersfoort, Stadhuis Heerlen en het verduurzamingsprogramma scholen van de gemeente Rotterdam. Alle vier de projecten verkeren in de initiatieffase. OPPS adviseert de opdrachtgevers bij afwegingen rondom de aanbestedingsstrategie en contractvormen. Al dan niet financieel en rekening houdend met de verschillende organisatorische en inhoudelijke overwegingen.

  23-06-2015

  Grond is schaars op veel plekken in Nederland terwijl deze nodig is voor de bouw van woningen, aanleg van wegen of ontwikkeling van bedrijventerreinen. De Rijksoverheid wil daarom dat de grondmarkt efficiënt en eerlijk functioneert. Provincies en gemeenten bepalen in het grondbeleid hoe de bouwgrond in Nederland wordt gebruikt en verdeeld. Omdat de marktomstandigheden de laatste jaren enorm gewijzigd zijn, heeft Edward van Schaijk voor de gemeente Leiden de nota Grondbeleid recent geactualiseerd. Belangrijkste accent uit de nieuwe nota ten opzichte van de oude van 2005 is dat de gemeente zich veel meer faciliterend opstelt dan voorheen. Daarnaast is de nieuwe nota op aantal onderwerpen concreter en instructiever. De nota is met algemene stemmen voor door de gemeenteraad op 28 mei 2015 vastgesteld.

  22-06-2015

  Naast alle sloopwerkzaamheden om de bouw van de Westluidense Poort mogelijk te maken, wordt er ook iets zichtbaar van het project. Wethouder Marcel Melissen onthulde eind januari een aantal kleurrijke doeken die de hekken rondom de bouwwerkzaamheden sieren. De doeken zijn op verzoek van de gemeente in samenspraak met VolkerWessels speciaal gemaakt door Tielse kunstenares Guusje Kaayk en laten zien wat er zich in de toekomst binnen de muren van het nieuwe cultuurgebouw gaat afspelen. Inmiddels heeft de Raad van State de beroepschriften behandeld die waren ingediend tegen het Wijzigingsplan Westluidense Poort. Het wijzigingsplan maakt het mogelijk om de parkeergarage, het cultuurcluster, de woningen en de bioscoop te bouwen. Uitspraak volgt over 6 weken. De Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft eerder vorig jaar de twee verzoeken om een voorlopige voorziening om het wijzigingsplan te schorsen, afgewezen. Ook een kort geding om de werkzaamheden in de bouwkuip stil te leggen is op 8 januari jl. door de Rechtbank afgewezen. Tenslotte heeft het college van burgemeester en wethouders het bezwaarschrift, dat was ingediend tegen de afgifte van een omgevingsvergunning voor de bouw van de parkeergarage en het cultuurcluster, ongegrond verklaard.

  17-02-2015

  OPPS-adviseur Math Feijen spreekt 16 april 2015 op het symposium De ESCo als versterking van verduurzamingsplannen van uw monument(en): meer zekerheid, lagere kosten en meer comfort.

  12-02-2015

  PPSNetwerk Nederland organiseerde in samenwerking met OPPS, het Stedelijk College Eindhoven en HEVO,een seminar over de vraag hoe je de voordelen van publiek-private samenwerking kunt benutten zonder het topzwaar te maken. In dit geval: hoe realiseer je duurzame huisvestingsoplossingen bij kleinere (verbouwings)projecten. Martie Jacobs gaf tijdens dit seminar, dat op 19 maart jl. werd gehouden, een workshop over een voorbeeld-PPS project in de onderwijswereld: de Internationale School in Eindhoven.

  06-02-2015

  Begin januari kwam onze nieuwsbrief uit. Klik hier voor de webversie.

  06-02-2015

  De provincie Gelderland heeft de nieuwbouw voor haar provinciehuis aan de Rijnkade in Arnhem gegund aan het consortium In Domu Nova (o.l.v. VolkerWessels). Voor het PPS project (40 mio €) is een DBfMO contract afgesloten, waarin bv schoonmaak en onderhoud voor 20 jaar zijn vastgelegd. De bouw start dit jaar en zal eind 2016, begin 2017 gereed zijn. In Domu Nova was de enige overgebleven kandidaat nadat twee andere gegadigden zich eerder terugtrokken uit de aanbestedingsprocedure. De provincie zal straks in twee kantoren gehuisvest worden, waar dat er nu nog vijf zijn. Bijzonder aan het project is dat het gebouw grotendeels opgebouwd wordt uit gerecyclede materialen. Daarnaast wordt in de nieuwbouw zoveel mogelijk gedaan om het energieverbruik terug te dringen.

  16-01-2015

  OPPS verzorgde twee workshops tijdens de PPS Praktijkdag op 10 december jl in de Kromhout kazerne te Utrecht. Beide workshops waren in trek bij het publiek.

  08-01-2015

  De ge­meen­te Amers­foort heeft De Gouden Kikker Award 2014 ge­won­nen met het pro­ject ‘ABC – Clus­ter Lien­dert’. De ge­meen­te ont­ving de Award uit handen van ar­chi­tect Thomas Rau tij­dens het Duur­zaam Ge­bouwd Con­gres in Maas­tricht op 13 no­vem­ber jl. De andere ge­no­mi­neer­den waren Buil­t4U en a.s.r./Team V Ar­chi­tec­tuur. Bij het win­nen­de pro­ject ‘ABC – Clus­ter Lien­dert’ ston­den het ge­bruik en de ge­brui­kers cen­traal. In nauwe sa­men­wer­king met de ge­brui­kers en de buurt is het gebouw ont­wor­pen als een ont­moe­tings­plaats voor de wijk. Een plek waar kin­de­ren kunnen worden op­ge­van­gen, kennis kan worden ge­deeld, waar een mo­der­ne en na­tuur­lij­ke speel­plek voor de scho­len en de wijk ver­rijst en vooral ook ruimte is voor in­for­me­le ont­moe­tin­gen (buurt­café) en andere ac­ti­vi­tei­ten. Het pro­ject is mo­men­teel nog in de tech­ni­sche ont­werp­fa­se. OPPS begeleidde de aanbesteding. 

  04-12-2014

  OPPS heeft van 24 tot en met 27 november 2014 een Winteracademie gehouden. Vier dagen waarin wij met ons gehele team aandacht hebben besteed aan de wijze hoe wij op basis van kenniscreatie, kennisacquisitie en kennisdelen producten en diensten kunnen ontwikkelen om adequaat de vragen uit de markt te kunnen beantwoorden. Zo willen wij koploper blijven op het gebied van geïntegreerde contractvormen.

  24-11-2014

  OPPS feliciteert Marleen Hermans met haar benoeming tot hoogleraar van de speciale leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw van de faculteit Bouwkunde, TU Delft. Deze leerstoel is uniek op dit vakgebied. Marleen Hermans is gespecialiseerd in geïntegreerde contracten, vernieuwing en kwaliteitssturing in de bouw en beheer van de bestaande vastgoedvoorraad.

  17-11-2014

  Om het nieuwe culturele hart van Tiel mogelijk te maken is de sloop van het voormalige GGR-gasgebouw bijna voltooid. De Westluidense Poort is als gecombineerde vastgoed- en gebiedsontwikkeling een van de belangrijkste projecten van de gemeente Tiel. Het gebied moet de komende jaren transformeren tot de `cultuurpoort` van de stad. In het nieuwe cultureel kwartier van Tiel, de Westluidense Poort, komt onder meer een bibliotheek, een muziekschool en een poppoduim. Ook wordt er een parkeergarage gebouwd, die plaats biedt aan 580 auto’s en 110 fietsen. Voor het project is 43 miljoen euro uitgetrokken.

  09-10-2014

  Amersfoort krijgt een nieuw sportcomplex bij waar verenigingen en recreanten vanaf eind 2017 gebruik van kunnen maken. De sporthal en het zwembad voldoen aan de eisen voor topsport, zodat ook evenementen en trainingen op dat niveau mogelijk zijn. Het nieuwe complex komt in de stadswijk Hogekwartier die aan weerszijden van de Hogeweg wordt gebouwd.

  19-09-2014

  Het Rijksvastgoedbedrijf en het consortium StruktonHurksHeijmans hebben op 27 augustus Financial Close bereikt voor het DBFMO-contract voor de nieuwe huisvesting van VWS/RIVM en CBG op het Utrecht Science Park. Het PPS-project gaat om de nieuwe flexibele, duurzame en energiezuinige huisvesting van twee kennisinstituten: het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

  16-07-2014

  Provincies en gemeenten, onderwijs- en zorginstellingen kiezen bij aanbestedingen voor infrastructurele werken en nieuw- of verbouwopdrachten nog nauwelijks voor een Publiek Private Samenwerking (PPS). Een reisgids helpt hun de weg te vinden naar deze innovatieve contractvorm.

  13-05-2014

  Bij OPPS in Zeist, specialist in de begeleiding van publiek private samenwerking, is per 1 april 2014 Judith Anjema (1987) in dienst getreden.

  02-04-2014
  • © 2022 OPPS
  • All rights reserved.