Welkom op de site van OPPS

  “Energieopwekkende huisvesting”

  Wij zijn ervan overtuigd dat een multidisciplinaire, geïntegreerde aanpak van huisvestingsopgaven bijdraagt aan een duurzame, op de levenscyclus gerichte inrichting van Nederland, met aantoonbare meerwaarde voor gebruiker en omgeving.

  “Samenwerking is de sleutel”

  Wij geloven in succesvolle samenwerkingsverbanden m.b.t. huisvestingsopgaven in het publiek-private domein. Wij dragen daaraan bij door de kracht van organisaties te bundelen in diverse vormen van duurzame samenwerking. Wij bieden onze klanten daartoe onze kennis en ervaring aan op het gebied van geïntegreerde contractvorming. Dat doen we vanaf het eerste initiatief tot en met de exploitatie.

  “Helpen en kennisdelen”

  OPPS geeft vraaggerichte adviezen op technisch inhoudelijk, financieel en juridisch gebied en op de plan- en procesmatige aanpak van huisvestingsprojecten. Daarnaast biedt OPPS begeleiding bij initiatiefvorming, voorbereiding, aanbesteding, realisatie en exploitatie-opzet van die projecten. OPPS verzorgt trainingen en ontwikkelt en deelt haar kennis over Publiek Private Samenwerking en vastgoedontwikkelingsvraagstukken.

  Laatste nieuws

  Wij zoeken een nieuwsgierige en ambitieuze collega, die opgewekt in het leven staat. Je werkt graag samen maar je kunt ook prima in je eentje aan de slag. Je interesse ligt aan de proceskant maar jouw kennis van de techniek is daarbij behulpzaam. Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en gaat voor je klanten door het vuur.

  28-11-2019

  Per 1 oktober jl. is Iris Heuschen toegetreden tot team van OPPS. Iris is onlangs afgestudeerd in Europees recht.

  24-10-2019

  OPPS heeft een nieuw talent in huis! Vanaf 19 augustus versterkt Berna Eser ons team als adviseur. De afgelopen jaren heeft Berna door de bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid veel kennis opgedaan van het recht, waaronder het aanbestedingsrecht. Onlangs heeft zij een jurisprudentieonderzoek afgerond naar de rechtsbescherming binnen het aanbestedingsrecht.

  28-08-2019
  • © 2020 OPPS
  • All rights reserved.